Hướng dẫn thiết lập VPN trên Window 10Mobile

Cài đặt kết nối L2TP cho Windows 10 Mobile
 Bước 1

Trong danh sách các ứng dụng đã cài đặt, nhấn Cài đặt.

 Bước 2

Chọn Network (Mạng) và Wireless (Không dây)

 Bước 3

Chọn VPN 

 Bước 4

Nhấn Thêm kết nối VPN

 Bước 5

Điền vào các trường như hiển thị. Ở trường Tên Máy Chủ, chọn một trong những giá trị bên dưới tương thích với quốc gia được chọn kết nối:

Hoặc x.vpn99.net để chọn quốc gia tự động.

Trên thanh công cụ chọn loại VPN, chọn L2TP / IPSec với khóa được chia sẻ trước (preshared key).

Sau khi hoàn thành, kéo xuống bên dưới màn hình.

 Bước 6

Điền vào các trường như hiển thị. Trên thanh công cụ chọn Loại Dữ liệu Đăng nhập, chọn Tên Đăng nhập và Mật khẩu. Lưu ý rằng Tài khoản và Mật khẩu cũng tương tự thông tin Đăng nhập và Mật khẩu bạn đã đăng ký trên vpn99.net.

Sau khi hoàn thành, nhấn Lưu.

 Bước 7

Trở lại màn hình VPN và nhấn Kết nối.

Bạn có câu hỏi gì không? Nếu có, hãy cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi biết tại support@vpn99.net