Hướng dẫn cài đặt VPN cho MikroTikRouter Đây là hướng dẫn thiết lập thủ công kết nối PPTP VPN trên MikroTik và bắt đầu sử dụng dịch vụ VPN99
 Bước 1

Đăng nhập vào router qua ứng dụng Winbox

 
 Bước 2

Chọn thanh công cụ PPP

 
 Bước 3

Chọn thẻ Hồ sơ 
 Bước 4

Tạo hồ sơ mới có tên vpn99

 
 Bước 5

Trong thẻ Giao thức, chọn Dùng Ipv6 - Không, Dùng mã hóa - Có, và nhấn Áp dụng, Ok 
 Bước 6

Tạo giao diện PPTP-Máy khách - pptp-vpn99

 
 Bước 7

Trong thẻ Gọi Ra Ngoài, cài đặt thông số:

Kết nối tới - máy chủ vpn99 theo tên, ví dụ - nl.vpn99.net

Tên người dùng - Tên đăng nhập

Mật khẩu - Mật khẩu

Hồ sơ - vpn99, tạo từ bước ở trên

Cho phép - bỏ chọn pap

nhấn Áp dụng, Ok

 
 Bước 8

Trên thẻ Tình trạng, bạn sẽ thấy tình trạng kết nối thành công: 
 Bước 9

Chọn trên thanh công cụ IP->Tường lửa 
 Bước 10

Đi đến thẻ NAT 
 Bước 11

Thêm quy tắc NAT mới: 
 Bước 12

Trên thẻ Hành động, chọn Hành động - ẩn danh

 


Bạn đã kết nối với VPN99! Tận hưởng thôi!