Hướng dẫnthiết lập VPN cho Ubuntu

Chúng tôi có hai bản hướng dẫn cho Ubuntu:

Hướng dẫn này giải thích cách cài đặt kết nối OpenVPN

Bước 1

Bạn cần cài gói
cài đặt openvpn

Bước 2

Lấy tập tin thiết lập .ovpn từ trang web của chúng tôi và vào thư mục OpenVPN /etc/openvpn.

Bước 3

Bắt đầu OpenVPN dùng hồ sơ .ovpn bạn cần, ví dụ
openvpn --config /etc/openvpn/vpn99-nl-tcp-80.ovpn

Bây giờ bạn đã kết nối với VPN99.

Đây là hướng dẫn giải thích thiết lập thủ công dùng kết nối PPTP VPN trên Ubuntu Linux 16.04 LTS và bắt đầu sử dụng dịch vụ của VPN99.

Bước 1

Nhấn vào biểu tượng Trình quản lý Mạng.


 Bước 2

Chọn Kết nối Vpn -> Thiết lập VPN.


 Bước 3

Nhấn Thêm.


 Bước 4

Chọn loại kết nối PPTP.


 Bước 5

Nhấn Tạo.


 Bước 6

Ở trường Gateway/ Cổng kết nối nhập X.vpn99.net, sau đó nhập Tên đăng nhậpMật khẩu của bạn. Đồng thời chọn Lưu mật khẩu cho mọi người dùng.


 Bước 7

Nhấn Lưu


 Bước 8

Sắp xong rồi, nhấn Đóng.


 Bước 9

Nhấn biểu tượng Trình quản lý Mạng, chọn Kết nối VPN và chọn VPN99.


 Bước 10

Bạn đã kết nối với VPN99! Tận hưởng thôi!


 Bước 11

Để ngắt kết nối, chỉ cần nhấn biểu tượng Trình quản lý Mạng,
chọn Kết nối VPN -> Ngắt kết nối VPN.