Hướng dẫn cài đặt giao thức liên hệ TCP và UDP thủ công choVPN.

Danh sách các máy chủ VPN của chúng tôi ở Hà Lan, Hoa Kỳ, Đức, Vương quốc Anh, Nga

và những hồ sơ OpenVPN để thiết lập kết nối

Có hồ sơ dành cho giao thức TCP và UDP. Chúng tôi khuyến nghị bạn chọn TCP vì ổn định hơn. Nhưng nếu bạn kiểm tra rằng nhà cung cấp của bạn chặn cổng mạng TCP, hãy thử áp dụng các hồ sơ UDP thay thế.


Brazil

Máy chủ: br.vpn99.net

Hồ sơ OpenVPN (TCP)
 Hồ sơ OpenVPN (UDP)

 Tải tất cả trong tập tin nén
 

Đức
Máy chủ: de.vpn99.net

Hồ sơ OpenVPN (TCP)
 Hồ sơ OpenVPN (UDP)

 Tải tất cả trong tập tin nén
 

Ấn Độ
Máy chủ: in.vpn99.net

Hồ sơ OpenVPN (TCP)
 Hồ sơ OpenVPN (UDP)

 Tải tất cả trong tập tin nén
 

Indonesia
Máy chủ: id.vpn99.net

Hồ sơ OpenVPN (TCP)
 Hồ sơ OpenVPN (UDP)

 Tải tất cả trong tập tin nén
 

Nhật Bản
Máy chủ: jp.vpn99.net

Hồ sơ OpenVPN (TCP)
 Hồ sơ OpenVPN (UDP)

 Tải tất cả trong tập tin nén
 

Mexico
Máy chủ: mx.vpn99.net
(Hiện tại không hỗ trợ kết nối L2TP)

Hồ sơ OpenVPN (TCP)
 Hồ sơ OpenVPN (UDP)

 Tải tất cả trong tập tin nén
 

Hà Lan
Máy chủ: nl.vpn99.net

Hồ sơ OpenVPN (TCP)
 Hồ sơ OpenVPN (UDP)

 Tải tất cả trong tập tin nén
 

Nga
Máy chủ: ru.vpn99.net

Hồ sơ OpenVPN (TCP)
 Hồ sơ OpenVPN (UDP)

 Tải tất cả trong tập tin nén
 

Thái Lan
Máy chủ: th.vpn99.net

Hồ sơ OpenVPN (TCP)
 Hồ sơ OpenVPN (UDP)

 Tải tất cả trong tập tin nén
 

Vương quốc Anh
Máy chủ: uk.vpn99.net

Hồ sơ OpenVPN (TCP)
 Hồ sơ OpenVPN (UDP)

 Tải tất cả trong tập tin nén
 

New York, Mỹ
Máy chủ: us.vpn99.net

Hồ sơ OpenVPN (TCP)
 Hồ sơ OpenVPN (UDP)

 Tải tất cả trong tập tin nén
 

Dallas, Mỹ
Máy chủ: us.dal.vpn99.net

Hồ sơ OpenVPN (TCP)
 Hồ sơ OpenVPN (UDP)

 Tải tất cả trong tập tin nén
 

Việt Nam
Máy chủ: vn.vpn99.net

Hồ sơ OpenVPN (TCP)
 Hồ sơ OpenVPN (UDP)

 Tải tất cả trong tập tin nén
 Đừng ngại đặt câu hỏi cho chúng tôi qua địa chỉ support@vpn99.net